+31 (0) 6 400 594 84
info@stoomvaart.nl

Scheelenkuhlen

Behoud authentieke schepen

Stoomsleepboot Scheelenkuhlen

De Scheelenkuhlen (20.09296) werd in 1927 gebouwd in opdracht van het Wasser- und Schiffahtsamt te Cuxhaven bij Johann Oelkers te Neuhof/Hamburg.

Eigenschappen

Afmeting 21,4 x 5,61 x 1,80 meter
Compound stoommachine in 1927 gebouwd door Christiansen und Meyer te Harburg/Elbe.
220 ipk bij maximaal 220 omwentelingen per minuut.
Twee vuurs Schotse ketel, kolengestookt geconstrueerd door Christansen und Meyer te Harburg?Elbe in 1927.
Werkdruk 10 atmosfeer
Verwarmd oppervlak 60 m2

Geschiedenis

De Scheelenkuhlen werd in 1927 in opdracht van het Wasser- und Schiffahrtsamt, vergelijkbaar met het Nederlandse Rijkswaterstaat, gebouwd. De opdracht werd aan de scheepswerf Johann Oelkers te Neuhof (Hamburg) gegund. 

De Scheelenkuhlen heeft bij haar eerste eigenaar dienst gedaan op het riviervak Brunsbuttel – Cuxhaven inclusief de Elbemonding en Duitse Bocht. De voornaamste werkzaamheden bestonden uit assisteren bij de verkeersregeling van zeeschepen. Maar daarnaast heeft het schip ook dienst gedaan als bergingsvaartuig, ijsbreker en bevoorraden van vuurschepen met drinkwater. Ook het verslepen van o.a. baggerbakken behoorde tot haar takenpakket. 

Na 47 jaar trouwe dienst werd het schip in 1974 opgelegd, waarna ze in het voorjaar van 1976 als oud ijzer werd verkocht aan de Handelsonderneming A.C. Slooten te Wormer om te worden gesloopt. 

De heer P. Visser kocht de Scheelenkuhlen in november 1976 en behoedde haar van de sloop. De heer Visser was op zoek naar een hobby en samen met enkele andere enthousiastelingen hebben ze haar weer in de vaart gebracht. Deze eerste herstelwerkzaamheden duurden tot in de tachtiger jaren. 

Vlak voor zijn overlijden schonk de heer Visser de boot aan de Stichting tot Behoud van het Stoomschip te Koog aan de Zaan die sindsdien toeziet op haar behoud. 

Ondertussen is het schip ruim de 90 jaar gepasseerd. Het is een hele uitdaging om met beperkte middelen er toch voor te kunnen zorgen dat we dit prachtige stuk techniek in bedrijf kunnen houden. Elke zaterdag zijn we druk bezig om het schip te behouden. Ook historische schepen moeten voldoen aan de huidige (veiligheids)eisen en roest ligt altijd op de loer… 

Galerij

Meer info?

Kijk voor meer informatie op de website van de Scheelenkuhlen, http://www.elfin.nl/scheelenkuhlen.htm