+31 (0) 6 400 594 84
info@stoomvaart.nl

Pieter Boele

Behoud authentieke schepen

Pieter Boele

De Pieter Boele (23.02244) werd in 1893 gebouwd voor de sleepdienst op de Boven Rijn bij scheepswerf de Wed. Boel (P. Boele Pzn) te Slikkerveer.

Eigenschappen

Afmeting 30,95 x 6,05 x 2,3/2,01 meter
Triple expansie machine met injectie-condensatie van Koopman Dordrecht van 1924
300 ipk bij maximaal 140 omwentelingen per minuut
Gasolie gestookt 1 vuurs Schotse ketel van Terhorn – Veerdam van 1962
Werkdruk 10 atmosfeer
Verwarmd oppervlak 100 m2

Geschiedenis

Van kolen tot olie

Als stoomsleepboot werd dit 31 meter lange schip in 1893 gebouwd door de scheepswerf Boele in Slikkerveer. De toen nog kolengestookte ketel en de machine werden geleverd door de scheeps- en machinefabriek Burgerhout in Dordrecht. Het ranke vaartuig was ontworpen voor het trekken van sleepaken op de Boven-Rijn. In die tijd waren de binnenvaartschepen meestal voormalige zeilvrachtvaarders, zonder eigen voortstuwing. Daarom werd vaak -in combinatie met andere schippers- een stoomsleepboot ingehuurd voor de vaart over de rivieren. Dordrecht was een belangrijk bunker- en wisselstation van Boven en Beneden- Rijnschepen; vaak werd hier gewisseld omdat het vrachtaanbod voor Rotterdam en Antwerpen zich in Dordrecht splitste. Na een tijd lang voor een Duitse eigenaar te hebben gevaren als Wacht am Rhein 8 werd het schip in 1919 omgedoopt in Speculant. In 1924 onderging het bij scheepswerf Boele een modernisering, waarbij de eerste door Boele vervaardigde stoommachine werd ingebouwd. Ook kwam er een nieuwe  stuurhut en een roef op het voordek. Bij de scheepswerf De Biesbosch in Dordrecht werd in 1941 een nieuwe ketel geplaatst; deze werd in 1957 door dezelfde werf voor oliestook omgebouwd.  In de jaren vijftig verdwenen de meeste stoomslepers, maar de Speculant verrichtte nog trouwe dienst tot 1965 en was daarmee de laatste stoomsleper op de Rijn.

De naam Pieter Boele

In 1968 kocht een Amerikaanse regisseur het schip, met de bedoeling om er films mee te gaan opnemen. Zover is het niet gekomen. Jarenlang lag de trotse Speculant in de Dordtse Wolwevershaven in afwachting van verdere gebeurtenissen. In 1970 kocht de scheepswerf en machinefabriek Boele in Bolnes  het schip waarna een grondige revisie en plaatsing van een enkele-vuurgangsketel uit 1962 volgden. Dankzij deze vakkundige en vooruitziende restauratie door de oorspronkelijke bouwers bleef de inmiddels Pieter Boele gedoopte stoomsleper behouden, in tegenstelling tot talloze soortgenoten.

Vertrouwde thuishaven

Nadat de Pieter Boele enige tijd als directievaartuig had dienst gedaan, droeg de werf het prachtige schip over aan het Maritiem (buiten) Museum in Rotterdam. Begin 1987 nam de Stichting Dordt in Stoom het schip in bruikleen, die met een groep enthousiaste vrijwilligers de laatste Rijn-stoomsleepboot in Europa in de vaart houdt. De Pieter Boele maakt vanuit Dordrecht en Rotterdam regelmatig rondvaarten en is weer in de vertrouwde, historische omgeving van Groothoofd en Wolwevershaven terug gekeerd.

Meer info?

Kijk voor meer informatie op de website van de Pieter Boele.
Website: http://www.pieterboele.eu

Galerij