+31 (0) 6 400 594 84
info@stoomvaart.nl

Jan de Sterke

Behoud authentieke schepen

Jan de Sterke

De stoomsleepboot “Jan de Sterke” werd in 1913 gebouwd door Scheepswerf Van Straalen en Van de Brink, Scheepsbouw en Machinereparatie te ’s Gravenhage

Eigenschappen

Afmetingen: 14,37 x 3,90 x 1,65 meter, gewicht 12,1 ton.

De boot heeft nog de originele voortstuwing: een Compound stoommachine van I.A. Kreber te Vlaardingen, met injectie condensatie levert 65 ipk bij (max.) 185 omwentelingen per minuut.

De daarvoor benodigde stoom wordt geleverd door een zgn. Schotse ketel, 1-vuurs kolengestookt, geheel gelast en vervaardigd door de Fa. Ducosto te Leeuwarden. Werkdruk 10,3 atm. Verwarmd oppervlak 23 m².

Geschiedenis

De boot kwam als “Snel” bij Stoomsleepdienst Volharding te Rotterdam in de vaart en werd begin twintiger jaren inclusief bemanning verhuurd aan het Rotterdamse Waterleiding Bedrijf.

Tot 1949 als “Snel” gevaren, daarna naar België verkocht, waar ze als “Mariëtte” bij Fa. Duliere te Namen in de vaart kwam. In haar Belgische periode bestond het werk voornamelijk uit het slepen van baggerbakken op de Maas in de buurt van Namen.

In 1970 kwam ze weer even in Hollands bezit, maar kort daarop werd de boot naar Duitsland verkocht, waar in 1973 een nieuwe ketel werd ingebouwd.

In 1977 kwam ze opnieuw in Nederland eigendom bij H. van Duuren te Leeuwarden, die haar de Naam “Hendrina II” gaf. Na een grondige revisie van de machine voer de boot met kapitein van Duuren jarenlang als kleinste stoomsleper op Neerlands wateren.

Vanwege de hoge leeftijd van de kapitein werd in de negentiger jaren uitgezien naar een nieuwe eigenaar, wat uiteindelijk in 1995 lukte. Sinds begin 1995 is de Hendrina II in eigendom bij de Gorcumse Stoomboot Stichting “De Compound” te Gorinchem, die haar op 6 december 1996 de naam “Jan de Sterke” gaf.
Onder die naam is zij sinds 2003 geregistreerd als Varend Monument® met nummer 585.

De boot wordt in de vaart gehouden door vrijwilligers, aangesloten bij de Stichting Jan de Sterke en is nu op evenementen in binnen- en buitenland een graag geziene gast.

Op het moment van dit schrijven beschikt de stichting over 10 vrijwilligers, deels voltijd deels halftijds beschikbaar. Zij onderhouden de boot op vaste “klusdagen” en vormen bij toerbeurt de bemanning tijdens evenementen. Een bemanning bestaat altijd uit volledig gecertificeerde mensen, kapitein, machinist en matroos. Met rondvaarten op deze evenementen (meest Havenfeesten) verwerft de stichting haar inkomsten.

Meer info?

Kijkt u voor verdere informatie en vaarschema op: www.jandesterke.nl

Galerij